Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι υποψήφιοι να αποκτήσουν και να εμπλουτίσουν  τις γνώσεις τους σε μία πολύ βασική  ενότητα της Διακόσμησης.  Απευθύνεται: 

-Σε όσους έχουν σπουδές στον κλάδο π.χ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Δομικοί, Αρχιτέκτονες και θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.

-Σε  επαγγελματίες που επιθυμούν να έχουν άποψη στις αλλαγές των επαγγελματικών τους χώρων και να μπορούν να προσδώσουν ταυτότητα σε αυτούς

-Σε όσους έχουν καλλιτεχνική φύση, αγαπούν τη διακόσμηση και θέλουν να πραγματοποιήσουν μια ανακαίνιση οικίας.

Θεματικές ενότητες

-Η Φυσική υπόσταση του φωτός και η σχέση του με το τεχνητό.

-Η αξία του φωτισμού – η δυναμική στην επικοινωνία – η δυνατότητα διαμόρφωσης εντυπώσεων και συναισθημάτων

-Οι φυσικές και τεχνητές πηγές φωτισμού – φωτιστικά σώματα και κριτήριο επιλογής

-Ο ρόλος του Φωτισμού και της σκιάς στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. Πώς μπορεί να ενδυναμώσουν τον εσωτερικό χώρο να αναδείξουν τον όγκο, το βάθος  και τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

-Το χρώμα και οι επιδράσεις του στους εσωτερικούς χώρους

-Τεχνοτροπίες και συνδυασμοί χρωμάτων

-Τεχνολογία υλικών για τις βαφές-χρώματα

-Ασκήσεις συνδυασμών χρωμάτων, εφαρμογή μεθοδολογίας, μελέτη χώρων επιλογής καταρτιζόμενου.

Διάρκεια: 30 ώρες

Πραγματοποίηση εισηγήσεων κάθε: Τρίτη και Πέμπτη 17:00 – 19:00

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν «Βεβαίωση παρακολούθησης»