Κατηγορία Ι.Ε.Κ.

 

Ο/η Διακοσμητής/τρια  αναλαμβάνει την διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κατά τρόπο λειτουργικό ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αλλά και η αισθητική στο σύγχρονο περιβάλλον. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του έργου που αναλαμβάνει, λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τις ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη.

Τομείς απασχόλησης:

Σήμερα το επάγγελμα του/της Διακοσμητή/τριας βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας. Σε επίπεδο απασχόλησης οι προοπτικές παρουσιάζονται θετικές, γεγονός που οφείλεται στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και της εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων και στις νέες αντιλήψεις για την διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Συνήθως εργάζεται:

 • σε γραφεία μελετών και κατασκευαστικών έργων διακόσμησης
 • σε κατασκευαστικές, εμπορικές εταιρείες και εταιρείες ανακαινίσεων.
 • σε εμπορικά καταστήματα
 • σε εταιρείες οικιακού εξοπλισμού (έπιπλα, υφάσματα, φωτιστικά, είδη κουζίνας, μπάνιου κ.ά) οι οποίες συνδυάζουν την πώληση με την εξειδικευμένη-εξατομικευμένη σχεδίαση, αρχιτεκτονική και διακόσμηση των εσωτερικών χώρων.
 • σε εταιρείες σχεδιασμού γραφείων και επίπλων
 • σε εταιρείες που ασχολούνται με την διακόσμηση πάσης φύσεως επαγγελματικών χώρων-κατ/των και κατοικιών
 • σε αρχιτεκτονικά γραφεία
 • σε γραφεία διακοσμητών
 • σε γραφεία πολιτικών μηχανικών

Το επάγγελμα του Διακοσμητή/τριας ασκείται και με την μορφή επιχείρησης παρέχοντας υπηρεσίες σε τρίτους (ιδιώτες ή επιχειρήσεις-καταστήματα) για τη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων. Για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων δεν υφίσταται εξειδικευμένο νομοθετικό πλαίσιο δηλαδή δεν απαιτείται ειδική άδεια ως προς την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης και εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις του κοινού εταιρικού δικαίου.

Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο (2) έτη, τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Επίσης ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης την οποία ο σπουδαστής μπορεί να πραγματοποιήσει είτε έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, είτε κατά την διάρκεια του τρίτου και τέταρτου εξαμήνου, είτε μετά το τέλος των σπουδών του. Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς & επιχειρήσεις του δημοσίου & ιδιωτικού τομέα. Ο σπουδαστής που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα απαλλάσσεται εφόσον το επιθυμεί από την υποχρέωση  του εξαμήνου πρακτικής άσκησης. Ο σπουδαστής που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα προσμετρούνται στο χρόνο πρακτικής άσκησης εφόσον το επιθυμεί.Έπειτα από την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οδηγεί σε  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5, το οποίο αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στον Δημόσιο τομέα.

Επαγγελματικές λειτουργίες:

 • Συζητά με τον πελάτη, προετοιμάζει και υποβάλλει την προσφορά για το έργο.
 • Σχεδιάζει και ολοκληρώνει τη μελέτη της πρότασης.
 • Υποστηρίζει και επιβλέπει το έργο που αναλαμβάνει.
 • Διερευνά & επιλέγει συνεργάτες.
 • Αναζητά, παραγγέλλει & προμηθεύεται τα υλικά.
 • Υποστηρίζει διοικητικά την επιχείρηση και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά.
 • Διερευνά για νέους πελάτες.

Απαραίτητη εκπαίδευση:

 • Ιστορία τέχνης-Αρχιτεκτονικής.
 • Βασικές αρχές Διακόσμησης.
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας.
 • Βασικές αρχές εργονομίας-ανθρωπομετρίας σε χώρους.
 • Βασικό πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας.
 • Γνώση σχεδίασης μέσω Η/Υ (π.χ. Autocad, 3D, sketchup, sweet home)
 • Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπολογιστικών φύλλων, πλοήγησης στο διαδίκτυο και παρουσιάσεων.
 • Δομικό, κατασκευαστικό και διακοσμητικό σχέδιο.
 • Διαδικασίες και μέσα εμπλουτισμού πελατολογίου.
 • Διαδικασίες οργάνωσης εκτέλεσης έργου, συνεργείων, παρακολούθησης και ελέγχου.
 • Διαδικασίες παραλαβής και καταμέτρησης υλικών.
 • Εκτίμηση κόστους εργασιών.
 • Είδη και τρόποι κατασκευής μακέτας.
 • Είδη, πηγές, μέσα και διαδικασίες αναζήτησης υλικών και προϊόντων στην αγορά.
 • Είδη, διαδικασίες και περιεχόμενο συμβάσεων με πελάτες.
 • Επιμετρήσεις έργων.
 • Είδη, ιδιότητες και χρήση υλικών στις κατασκευές και τη διακόσμηση.
 • Πηγές, μέσα, τρόποι και διαδικασίες αναζήτησης νέων πελατών και προμηθευτών.
 • Τεχνικές απεικόνισης χώρων με ελεύθερο, προοπτικό, αξονομετρικό σχέδιο.
 • Διαδικασίες σύνταξης προκαταρτικής, οριστικής μελέτης, κοστολόγησης έργου και υλικών .
 • Τεχνικές διαμόρφωσης και παρακολούθησης χρονοδιαγράμματος.
 • Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων και παραπόνων πελατών.
 • Τεχνολογία, χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χρήση υλικών στη κατασκευή και τη διακόσμηση.
 • Χρωματολογία.
 • Σχεδιασμός επίπλου.
 • Φως στη διακόσμηση.
 • Πέρα από τα τυπικά προσόντα και τους τίτλους σπουδών για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτούνται και ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες. Σε γενικές γραμμές ο/η Διακοσμητής/τρια θα πρέπει να διαθέτει αισθητική αντίληψη του χώρου, καλό γούστο, φαντασία, παρατηρητικότητα και αίσθηση της ισορροπίας όγκων και σχημάτων.  Θα πρέπει επίσης να είναι ενήμερος για τις καλλιτεχνικές τάσεις που επικρατούν σε κάθε εποχή, να παρακολουθεί εκθέσεις, σεμινάρια και να γνωρίζει τα υλικά και τις μεθόδους που πρόκειται να χρησιμοποιήσει.

Παροχές:

 • Δυνατότητα ευέλικτου οικονομικού διακανονισμού.
 • Εκπτώσεις σε τρίτεκνους-πολύτεκνους-ανέργους 10%
 • Εκπτώσεις σε πληρωμή απολύτου μετρητοίς 10%
 • Τα τμήματα είναι ολιγομελή (4-5 ατόμων).
 • Δυνατότητα πάσο με έκπτωση 25% στα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
 • Εκπτωτική κάρτα προνομίων σε επιχειρήσεις τόσο στα Χανιά όσο και στην Αθήνα που αφορά προϊόντα & παροχές γενικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. κατ/τα προϊόντων κομμωτικής, μακιγιάζ, μανικιούρ-πεντικιούρ, αισθητικής, χαρτοπωλεία, βιβλιοπωλεία, φαρμακεία, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, γυμναστήρια, οικιακού εξοπλισμού, κομμωτήρια, ξενοδοχεία κ.ά).
 • Η διδακτέα ύλη παρέχεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό άριστα καταρτισμένο (σχεδιαστές, διακοσμητές, αρχιτέκτονες, κ.ά.).
 • Γραφείο προώθησης  & σταδιοδρομίας σπουδαστών, σύνταξη βιογραφικού και προώθηση σε επιχειρήσεις  συνεργαζόμενες με το εκπαιδευτικό κέντρο.
 • Αναβολή στράτευσης

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και
Σχεδιασμός αντικειμένων» των Ι.Ε.Κ., είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη
υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου
σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αίτηση η οποία παρέχεται & συμπληρώνεται στην Γραμματεία
 • Τίτλος σπουδών
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
 • Αριθμός ΑΜΚΑ
 • Δικαιολογητικό τριτεκνίας ή πολυτεκνίας εάν υπάρχει, προκειμένου να δικαιολογηθεί έκπτωση διδάκτρων

Καλέστε για επιπλέον πληροφορίες ή επισκεφτείτε το χώρο μας

Εμπιστευτείτε την εμπειρία των 11 συνεχόμενων ετών στην πόλη μας

Δώρο 15 ώρες σχεδιασμός προσωπικού χώρου σπουδαστή ή σχεδιασμός προσωπικού αντικειμένου (έπιπλο επιλογής )